“Bez otwartego dostępu publikacja opisująca wyniki badań, na którą biblioteka nie może sobie pozwolić, w gruncie rzeczy znika.” – pisze Peter Suber, dyrektor Harvard Office for Scholarly Communication, w przedmowie do polskiego wydania swojej książki zatytułowanej “Otwarty dostęp”. Jej przekład został przygotowany przez zespół pracowników Centrum Otwartej Nauki ICM UW i jest już dostępny na stronach Platformy Otwartej Nauki.
Książka Petera Subera, jednej z kluczowych postaci ruchu Open Access, wprowadza czytelnika w najważniejsze zagadnienia związane z otwartym dostępem do treści naukowych. Stanowi ona zwięzłe kompendium powstałe z myślą o zabieganych naukowcach. Autor, wychodząc od najważniejszych problemów z jakimi boryka się współczesna komunikacja naukowa – takich jak systematycznie rosnące ceny czasopism, lawinowy wzrost liczby publikacji naukowych czy niepewność dotycząca legalności różnych sposobów ich wykorzystania – wskazuje, w jaki sposób otwarty dostęp, może przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków tych zjawisk. Czytelnik “Otwartego dostępu” zyska rozeznanie w zakresie podstawowej terminologii związanej z otwartością w nauce oraz pozna najważniejsze światowe rozwiązania pozwalające na jej zapewnienie. W książce nie brak również praktycznych rad dla decydentów chcących opracować politykę otwartego dostępu dla swojej instytucji oraz dla naukowców zainteresowanych jak najszerszym udostępnieniem swego dorobku.
Polski przekład to pierwsze kompletne tłumaczenie książki Petera Subera. (w przygotowaniu są tłumaczenia na arabski, chiński, francuski, niemiecki, grecki, japoński, rumuński, rosyjski, serbski, hiszpański i turecki). Został opracowany w ramach Platformy Otwartej Nauki przez zespół pracowników Centrum Otwartej Nauki ICM UW: Romana Bogacewicza, Macieja Chojnowskiego, Wojciecha Fenricha, Joannę Kielan, Andrzeja Leśniaka, Krzysztofa Siewicza, Michała Starczewskiego i Jakuba Szprota. Książka wydana została w serii “Biblioteka CeON” przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Można ją pobrać bezpłatnie ze strony PON,  gdzie dostępna jest w formatach pdf, epub i mobi.
Zasadniczy tekst publikacji dostępny jest na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska.