Wybrane artykuły, książki, rozprawy naukowe, raporty i ekspertyzy doktorantów oraz pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej będą udostępnione za pośrednictwem repozytorium oPUB. Celem uruchomionego wczoraj repozytorium jest promocja, upowszechnianie i przechowywanie utworów naukowych i dydaktycznych, których autorami są pracownicy oraz doktoranci DSW.

Otwarte komunikowanie jest ważne w naukach społecznych. Dzięki open access  możemy dzielić się rezultatami (wynikami) badań i uczestniczyć w dyskusjach dotyczących praktyki społecznej i to nie tylko stricte naukowych. Powstające w naszej Uczelni repozytorium traktujemy jako podstawowe narzędzie tak pojmowanej otwartości publikacyjnej – podkreśla prof. DSW dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, Prorektor ds. Nauki.

Wdrożenie instytucjonalnego repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej współfinansowane jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę.