W listopadzie ukazał się raport opracowany przez Sparc Europe i London Higher na temat kosztów, jaki ponoszą organizacje naukowe wspierające modele open access w Wielkiej Brytanii. Raport zatytułowano Counting the Costs of Open Access.  Zalecamy choć przejrzenie tego opracowania, żeby orientować się, jakie składniki kosztów są liczone.