Author Archive
#11 przegląd linków

#11 przegląd linków

5. Richard Poynder na swoim blogu (jednym z najważniejszych blogów o OA) w ostatnim czasie drąży temat potencjalnie rysującego się rozłamu między zwolennikami mocnych modeli Open Access i tymi dla których wystarczające są modele słabe, nie gwarantujące szerokiej prawnej swobody wykorzystania udostępnionych materiałów. Mocne modele Open Access tzw. open access libre i wykorzystanie wolnych licencji Creative Commons CC-BY (lub jej równorzędnej) są jednoznacznie rekomendowane przez BOAI10. Glyn Moody na łamach...
#10 przegląd linków

#10 przegląd linków

1. Czy publikowanie w otwartym dostępie to dobra decyzja zawodowa dla naukowca? Gdyby ktoś miał wątpliwości, New Scientist tłumaczy dlaczego zdecydowanie tak. 2. Wątpliwości co do tego czy open access jest najlepszym rozwiązaniem mają amerykańskie stowarzyszenia naukowe.O różnicach w finansowaniu nauki i wątpliwościach naukowców w USA, których nie mają europejczycy opowiada Gordon Nelson, prezydent amerykańskiej rady dyrektorów stowarzyszeń naukowych. 3. Oba powyższe linki zbiera w jednymprzeglądowy artykuł w Washington Post o wyzwaniach...

#6 przegląd linków

1. ICM opublikowało raport “Otwarta Nauka w Polsce. Diagnoza”. Zamierzeniem autorów była przekrojowa analiza tematów związanych z wdrażaniem otwartych modeli komunikacji naukowej w Polsce. 2. Horizon 2020, siedmioletni europejski program finansowania badań, który wprowadza wymóg wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie i uruchamia pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych. W ramach programu na wsparcie dla innowacji przeznaczone zostanie 80 mld Euro. Więcej...

#3 przegląd linków

1. Wymóg publikacji wyników badań na wolnych licencjach pojawia się coraz częściej jako warunek w konkursach grantowych. Podczas gdy standardowym narzędziem wolnego licencjonowania treści są licencje Creative Commons, wydawcy akademiccy The International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM) opublikowali zestaw licencji dla Open Access. Na blogu technollama można przeczytać komentarz i przystępną analizę proponowanych licencji. 2. Deponowanie w repozytoriach preprintów...

#2 przegląd linków

Mark Hahnel pisze w „Educause Review” o znaczeniu otwartego udostępniania danych badawczych. Hahnel nawiązuje do idei „open data” wdrażanej przez różne państwa w stosunku do danych publicznych. I dowodzi, że coraz częściej dane są wymieniane wraz z artykułami naukowymi jako wyniki badań, które powinny podlegać otwartemu udostępnieniu. Pilotaż otwartego dostępu do danych badawczych został uruchomiony w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Do idei otwartych danych nawiązuje też tekst...

#1 przegląd linków

1. W 13 numerze Tytułu Ujednoliconego o tym dlaczego Warto otworzyć się na zmiany i otwartość w nauce pisze Kuba Danecki  2.. Wydawnictwo naukowe DeGruyter w swoim serwisie Open Science (bardzo polecamy!) pisze o sposobach promocji książek Open Access, od pisania abstraktów po rozważania na temat marki wydawnictwa. 3. Inicjatywa Otwieracz, studencka grupa badająca i promująca Open Access na UW zaprezentowała raport „Nowe technologie i prawo autorskie w ISNS UW”. Raport podsumowuje prezentacja, oraz materiał wideo...

Przegląd Historyczny w otwartym dostępie!

„Przegląd Historyczny”, jedno z najważniejszych i najstarszych czasopism nauk humanistycznych w Polsce zostało właśnie zdigitalizowane i udostępnione online w trybie open access. Pierwszy jego numer ukazał się w 1905 roku, w tym roku opublikowano 103. tom. Do tej pory ukazało się 330 numerów. Dzięki projektowi BazHum otwartym trybie można przeczytać niemal 7 tysięcy artykułów z roczników „Przeglądu Historycznego” od 1905 do 2007 . Artykuły dostępne są w wersji PDF....