1. ICM opublikowało raport “Otwarta Nauka w Polsce. Diagnoza”. Zamierzeniem autorów była przekrojowa analiza tematów związanych z wdrażaniem otwartych modeli komunikacji naukowej w Polsce.

2. Horizon 2020, siedmioletni europejski program finansowania badań, który wprowadza wymóg wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie i uruchamia pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych. W ramach programu na wsparcie dla innowacji przeznaczone zostanie 80 mld Euro. Więcej o wymograch grantowych dotyczących otwartości przeczytać można w serwisie uwolnijnaukę.pl.

3. The Guardian opublikował tekst podsumowujący prace nad wdrożeniem otwartego dostępu w UK. Opublikowany w zeszłym roku przez rządową Research Council UK dokument policy wspiera rozwój złotego modelu, jednak ostateczny wybór pozostawia naukowcom. Równolegle odpowiedzialna za przydział finansowania jednostkom naukowym, podległa ministrowi nauki, rada ogłosiła że ewaluacja ośrodków badawczych będzie opierała się na publikacjach zgromadzonych w repozytoriach instytucjonalnych

4. Right to Research Coalition ogłasza konkurs grantowy “Generation Open” na organizację wydarzeń w ramach tegorocznego Open Acces Week.

5. Na 700 opublikowanych artykułów w czasopiśmie naukowym Nature Communications, 130 dostępnych w otwartym dostępie było dwukrotnie częściej czytane niż te dostępne wyłącznie przez subskrypcję, na 2000 artykułów z okresu dwóch latach średnia cytowania otwartcie dostępnych to 11 (w porównaniu z 7 dla artykułów zamkniętych). Cały raport można przeczytać tutaj , a surowe dane znajdziemy w serwisie Figshare.