„Przegląd Historyczny”, jedno z najważniejszych i najstarszych czasopism nauk humanistycznych w Polsce zostało właśnie zdigitalizowane i udostępnione online w trybie open access. Pierwszy jego numer ukazał się w 1905 roku, w tym roku opublikowano 103. tom. Do tej pory ukazało się 330 numerów.

Dzięki projektowi BazHum otwartym trybie można przeczytać niemal 7 tysięcy artykułów z roczników „Przeglądu Historycznego” od 1905 do 2007 . Artykuły dostępne są w wersji PDF. Można przeglądać on-line lub pobrać na własny komputer. Baza będzie uzupełniana o kolejne numery z pięcioletnim okresem karencji dla numerów najnowszych.

Bazhum otwiera dostęp do treści naukowych w internecie. Udostępnia zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Wydawcy czasopism udzielają licencji niewyłącznych i nie są obarczani żadnymi kosztami związanymi z digitalizacją i udostępnieniem treści. Więcej szczegółów o współpracy można znaleźć w tym miejscu: http://www.czasopisma.bazhum.pl/

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na upowszechnianie nauki.