Zachęcamy instytucje nauki i organizacje pozarządowe do organizowania imprez związanych z Tygodniem Otwartej Nauki, który w tym roku przypada na 19-25 października. Mamy już zgłoszone pierwsze wydarzenia na ten rok. Można sobie także podejrzeć wydarzenia z innych lat. 

Mamy nadzieję że ten rok, mimo pandemii, także będzie miał kilka interesujących imprez, które wpiszą się w promocję otwartości w nauce i przekonają choć parę osób do wspierania tej idei.