SPARC Europe opublikowało nowy raport: Open Access: An Analysis of Publisher Copyright and Licensing Policies in Europe, 2020 od samego początku prawa autorskie były głównym wyzwaniem dla otwartego dostępu. Aby zapewnić jak największy zasięg dostępu do wyników badań przez otwarty dostęp, konieczna była duża zmiana. Niniejszy raport stara się rzucić światło na to, w jakim stopniu prawa autorskie wydawcy, zachowanie praw przez autorów, samoarchiwizacja i zasady otwartego licencjonowania wspierają tę zmianę.