Zarządzanie danymi badawczymi – Prezentacja B. Michalska. (pdf)

Prezentacja dr. Dominika Piotrowskiego –  „Promocja kolekcji dziedzictwa kulturowego w kontekście otwartej nauki oraz humanistyki cyfrowej”. (docs)

Film przygotowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu przez dr Dominika Piotrowskiego. o promocji dziedzictwa kulturowego. (video)

Relacja z  10. Seminarium Open Access, które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

Relacja z debaty oksfordzkiej pt.: „Nauka powinna być otwarta”, organizowanej przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z partnerami: IMP, BUŁ, BPŁ oraz PBW w Łodzi.

Prezentacja dr. Leszka Szafrańskiego – „Otwarty dostęp do publikacji naukowych”.

Prezentacja dr. Pawła Grochowskiego – „Wirtualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte”.

Prezentacja  dr Katarzyny Świerk z Uniwersytetu Gdańskiego – Polityka otwartego dostępu UG

Prezentacja Natalii Szafran-Kozakowskiej z Biblioteki UAM – Otwórz się na Wikipedię! Wirtualna encyklopedia jako narzędzie dla edukatorów, bibliotekarzy i ludzi kultury”

Prezentacja Nikodema Rycko z ICM UW – Udostępnianie danych badawczych – zagadnienia prawne (pdf)

 

Poniżej materiały opracowane przez Beatę Gamrowską z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:

Plakat TON A3 – aby pobrać pdf kliknij prawym klawiszem myszy

Zaproszenie – aby pobrać pdf kliknij prawym klawiszem myszy

Wszystkie materiały są upowszechniane na wolnych licencjach Creative Commons CC BY SA.