Komisja Europejska zleciła firmie F1000 Research udostępnienie otwartej infrastruktury publikowania badań naukowych i usług redakcyjnych dla Open Research Europe. F1000 Research będzie ściśle współpracowała z trzema ekspertami: Eurodoc, Global Young Academy i LIBER Europe.

Więcej informacji na stronie:
https://open-research-europe.ec.europa.eu/ .