Zasada zachowania majątkowych praw autorskich przez naukowców stanowi jedną z naczelnych zasad Planu S. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały przyjęte w lipcu 2020 roku w formie strategii, która określa m.in. zmiany w umowach grantowych, które mają zagwarantować udostępnianie publikacji w ostatecznej wersji autorskiej (Author Accepted Manuscript, AAM) lub ostatecznej wersji opublikowanej (Version of Record, VoR) na licencji CC-BY. W związku z przyjęciem strategii Koalicja S organizuje webinaria dla wydawców i redaktorów czasopism naukowych. Kolejne spotkania odbędą się we wrześniu. Udział jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji poprzez formularz.