Nowa wersja prowadzonego w ramach Platformy Otwartej Nauki Repozytorium Otwartych Danych RepOD, oparta o oprogramowanie Dataverse, jest już dostępna dla użytkowników. RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia – mogą z niego korzystać wszyscy polscy badacze zainteresowani deponowaniem i otwartym udostępnianiem danych badawczych, niezależnie od afiliacji instytucjonalnej i dziedziny nauki. W repozytorium można też tworzyć kolekcje instytucjonalne.