Projekt „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Istotą projektu MOST DANYCH jest zaprojektowanie i wybudowanie platformy pozwalającej na gromadzenie, wyszukiwanie, analizowanie i udostępnianie otwartych danych badawczych oraz zasilenie jej unikalnymi danymi, zebranymi z trzech najważniejszych uczelni wyższych Pomorza: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Dane te będą bezpłatnie udostępniane środowisku naukowemu, przedsiębiorcom i społeczeństwu. Powstanie most pozwalający na ponowne wykorzystanie Open Research Data.

Udostępnione dane badawcze zostaną opisane standardami opracowanymi przez dedykowane, doświadczone zespoły naukowe. Metadane pozwolą innym, zewnętrznym systemom komputerowym na interpretację gromadzonych danych. Opisy ORD będą zawierać również scenariusze ponownego wykorzystania danych lub ich redukcji celem ułatwienia dalszego przetwarzania.

Niedługo zakończenie projektu, czekamy na jego rezultaty.