OPERAS tworzy naukowy komitet doradczy i zaprasza do niego badaczy, wydawców, bibliotekarzy, inżynierów, którzy są ekspertami w jednym lub kilku z poniższych tematów: nauki społeczne i humanistyczne, komunikacja naukowa, otwarta nauka, infrastruktura cyfrowa. Scientific Advisory Committee będzie niezależnym organem, w skład którego wejdzie od 5 do 10 ekspertów, udzielającym rad i zaleceń zgromadzeniu wykonawczemu OPERAS w zakresie obecnych i przyszłych projektów etycznych, naukowych i technicznych, jak również działań w ramach systemu OPERAS.

OPERAS oferuje: – różnorodne, ambitne i interesujące zadania realizowane wspólnie z europejskimi i międzynarodowymi ekspertami; – ciekawe dyskusje i podejmowanie decyzji w atmosferze współpracy; – możliwość kształtowania przyszłości otwartej nauki dla nauk humanistycznych i społecznych w Europie.

Rekrutacja jest otwarta zarówno dla osób na wczesnym etapie kariery zawodowej, jak i dla doświadczonych specjalistów i naukowców. Przy wyborze kandydatów dąży się do zapewnienia równowagi płci. Ostateczny termin składania zgłoszeń: 25 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje: https://operas.hypotheses.org/4129


Informację nadesłał do KOED: Mateusz Franczak, Specjalista ds. otwartej nauki Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN http://chc.ibl.waw.pl/