Kwiecień był kolejnym miesiącem prac w zaimplementowanych systemach OMEGA-PSIR u wszystkich Partnerów Projektu Polska Platforma Medyczna. W chwili obecnej na uniwersytetach medycznych we Wrocławiu, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Szczecinie i Warszawie oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi trwają intensywne działania mające na celu integrację wdrożonego oprogramowania z lokalnymi systemami funkcjonującymi u Partnerów. Prace polegają na analizie danych przeznaczonych do migracji, a następnie zapełnianiu nimi systemu. Wśród tych danych znajdują się przede wszystkim informacje o dorobku publikacyjnym, wypromowanych rozprawach doktorskich, patentach i osiągnięciach pracowników naukowo-badawczych. Systematycznie przeprowadzane są także kolejne testy funkcjonalne.

Wdrażanie systemu typu CRIS, jakim jest OMEGA-PSIR, to niezwykle złożony i skomplikowany proces, angażujący wiele czasu i osób zarówno po stronie Bibliotek, jak i Wykonawcy. Zakończenie tego kluczowego dla Projektu etapu planowane jest na maj br., kiedy to udostępnione zostanie osiem lokalnych baz danych prezentujących i promujących potencjał badawczy Partnerów, a także rozpocznie funkcjonować platforma centralna PPM.

Więcej informacji w aktualnościach projektu