ARGOS (https://argos.openaire.eu) to nowe narzędzie online wspierające zautomatyzowane procesy tworzenia, zarządzania, udostępniania planów zarządzania danymi – DMP. Wspólnym wysiłkiem OpenAIRE i EUDAT CDI jest dostarczenie otwartej platformy do planowania zarządzania danymi, która odnosi się do najlepszych praktyk FAIR i Open i nie zakłada żadnych barier dla jej wykorzystania i przyjęcia.

W tej chwili na platformę można wysyłać zarówno modele planów, jak i gotowe plany zarządzania danymi (Create, Link, Share Data Management Plans). Jest ich niewiele, ale to nowe przedsięwzięcie, mamy nadzieję, że będzie się rozwijało.