Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie, która jest częścią badań użytkowników prowadzonych w ramach europejskiego projektu H2020 TRIPLE (https://www.gotriple.eu/).

Ankieta skierowana jest w szczególności do europejskich badaczy i pracowników naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (HS) na wszystkich etapach kariery zawodowej. Twórcy ankiety są zainteresowani praktykami badawczymi związanymi z użyciem technologii cyfrowych. Obejmują one między innymi: 

  • narzędzia cyfrowe do prowadzenia kwerend, znajdowania, udostępniania i ponownego wykorzystywania materiałów, takich jak literatura, dane, projekty, profile naukowców itp.;
  • narzędzia do zarządzania i wyszukiwania materiałów;
  • narzędzia do prowadzenia badań (w tym gromadzenia danych i anotacji);
  • narzędzia do tworzenia sieci kontaktów z innymi naukowcami lub instytucjami.

Projekt TRIPLE został uruchomiony 7 października 2019 roku. Jego głównym celem jest budowa innowacyjnej, wielojęzycznej i wielokulturowej platformy dla HS. Będzie to jedna z dedykowanych usług OPERAS (https://operas.hypotheses.org). 

Wyniki ankiety, które zostaną opublikowane w listopadzie 2020 roku, pomogą dostosować usługi i narzędzia nowej platformy do potrzeb społeczności HS. Bezpośredni link do ankiety: https://surveys.ekt.gr/index.php?r=survey/index&sid=819254&lang=enAnkieta będzie aktywna do 30 czerwca 2020 r. Jest ona w języku angielskim i zawiera 21 pytań, na których udzielenie odpowiedzi powinno zająć 10-15 minut. 

Państwa dane będą zbierane i przechowywane w całkowicie anonimowej formie i będą dostępne tylko dla zespołu badawczego projektu.

Z poważaniem

Nadesłał: Mateusz Franczak specjalista ds. otwartej nauki
Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN http://chc.ibl.waw.pl/
Open Science OfficerDigital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences http://chc.ibl.waw.pl/en