ICM UW organizuje Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu w ramach projektu OpenAIRE 2020. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań.

Instytucji zależy, aby jak najwięcej różnych jednostek naukowych z całego kraju było reprezentowanych na warsztatach, dzięki czemu stanowisko środowiska akademickiego znajdzie odzwierciedlenie w toczącej się dyskusji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku dużego zainteresowania organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyjęcia tylko dwóch pierwszych zgłoszeń z danej instytucji naukowej.


Data wydarzenia: 8 czerwca 2020 r.


Program wydarzenia
Część I. Polityki otwartości w Polsce
11:00 – 11:10 Otwarcie warsztatów i powitanie gości, Jakub Szprot (ICM UW)
11:10 – 11:20 Wytyczne w zakresie polityk otwartości – prezentacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mateusz Gaczyński (MNiSW)
11:20 – 11:30 Instytucjonalne polityki otwartości w Polsce, Natalia Gruenpeter (ICM UW)
11:30 – 11:40 Podsumowanie i czas na pytania
Część II. Prezentacje instytucjonalnych polityk otwartości
11:40 – 12:00 Uniwersytet Gdański, dr Katarzyna Świerk
12:00 – 12:20 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dr Anna Anetta Janowska
12:20 – 12:40 Przerwa
12:40 – 13:00 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, dr Jolanta Przyłuska
13:00 – 13:20 Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, dr Dorota Leśniewska
13:20 – 13:40 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Agnieszka Ziemka, Katarzyna Marszałek
13:40 – 14:00 Podsumowanie i czas na pytania


Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o rejestrację poprzez formularz ClickMeeting: https://bit.ly/warsztaty-openaire.

Nadesłała Natalia Gruenpeter, ICM UW.