IBL PAN zaprasza do udziału w drugiej edycji badania, dotyczącego projektów cyfrowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce realizowanych przez polskie instytucje naukowe. Badanie prowadzi w ramach prac konsorcjum DARIAH-PL. Zebrane dane pozwolą ukazać stan humanistyki cyfrowej w Polsce i upowszechnić wiedzę o inicjatywach realizowanych w różnych krajowych ośrodkach.

Celem obecnie prowadzonego badania jest zebranie informacji o projektach cyfrowych (zakończonych, aktualnie prowadzonych oraz takich, które dopiero uzyskały finansowanie) oraz zdefiniowanie najważniejszych wyzwań stojących przed badaczami i badaczkami na tym polu. Ankieta składa się z 28 pytań, a jej wypełnienie zajmuje ok. 15 minut.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie jej wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom. Ankietę można wypełniać do 15 czerwca. Link do ankiety: http://www.ankietahc.ibl.waw.pl/index.php/532132. Raport z poprzedniej edycji z roku 2014: http://lib.psnc.pl/dlibra/doccontent?id=655.

Kontakt: ankietahc@ibl.waw.pl.

Informacje zebrane w ankiecie zostaną opracowane i opublikowanie jako otwarte dane oraz opracowanie naukowe udostępnione  na licencji CC BY 3.0.