Pandemia wywołana przez szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 skłania do uważnego przyjrzenia się otwartemu modelowi komunikacji naukowej, który umożliwia łatwą i szybką wymianę informacji, a w konsekwencji zwiększa tempo badań nad szczepionkami czy nowymi lekami. Temat otwartej nauki, w szczególności współpracy naukowców oraz szybkiego i otwartego udostępniania wyników badań w otwartych repozytoriach i serwisach z preprintami, podejmują największe dzienniki, m.in. „The New York Times”, „The Washington Post” czy „The Guardian”. Zbiór linków do artykułów na ten temat zebraliśmy w serwisie Otwarta Nauka.