Natalia Gruenpeter z ICM UW przeprowadziła wywiad z Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki profesorem Zbigniewem Błockim na temat otwartej nauki. Dostęp do wywiadu znajduje się w portalu Otwarta Nauka: https://otwartanauka.pl/1230-nauka-polega-na-otwartosci. Profesor sygnalizuje, że aktualnie w Centrum trwają prace związane z grantami NCN. Wymóg otwartości będzie dotyczył konkursów ogłoszonych w czerwcu tego roku, a umowy będą podpisywane dopiero w przyszłym roku. Odpowiednie zapisy znajdą się w regulaminach, w umowach również.

KOMENTARZ: Pierwszy raz czytam w Polsce tak poważną i kompetentną opinię wysokiej rangi urzędnika państwowego na temat otwartego dostępu do nauki, choć zajmuję się tym tematem od 20 lat. Do tej pory były to bardzo ostrożne wypowiedzi tak, jakby otwartość w nauce naruszała jakieś istotne tabu. Nawet listy noblistów popierające zmiany systemu publikacyjnego świata nie zmieniły zachowawczej postawy polskich urzędników. A przecież ruch open access powstał w wyniku oddolnych działań naukowców, to oni wraz z bibliotekarzami i informatykami budują od lat model równoległy, zgoła odmienny od XX-wiecznego. Marnujemy ogromne publiczne pieniądze na opłaty, jakich żądają on nas wielcy wydawcy, a moglibyśmy je przekazywać bezpośrednio na badania. O tym też jest ta rozmowa.

Bardzo Państwu polecam ten wywiad.

Komentarz działaczki Ruchu Open Access Bożeny Bednarek-Michalskiej.