Darmowy kurs samokształceniowy Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne powstał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z myślą o pracownikach polskich uczelni, którzy na co dzień wykorzystują materiały z Internetu, upubliczniają swoje prace w sieci, prowadzą zdalne nauczanie i chcą poznać mechanizmy, które mogą te procesy usprawnić. Jest to materiał dla badaczy oraz dydaktyków akademickich wykorzystujących otwarte zasoby zgodnie z prawem autorskim i zwracających uwagę na jakość treści. To właśnie oferujemy, informację o jakościowo dobrych zasobach i metodach ich wykorzystania.

Kurs powstał w roku 2012, ale został zmodyfikowany i uzupełniony przez członków Koalicji Otwartej Edukacji o nowe treści, dane, narzędzia w marcu oraz kwietniu 2020 w związku z pandemią. Powszechnie stosowane teraz w świecie zdalne nauczanie wymaga narzędzi i treści otwartych dostępnych dla wszystkich bez ograniczeń. Zachęcamy do korzystania z niego w całości lub fragmentach. Dla e-learningu najważniejszy jest rozdział 4 i 5.

Kurs jest dostępny dla wszystkich na licencjach Creative Commons CC BY-SA 4.0.

UWAGA: Kurs był uaktualniany ekspresowo, może mieć niedociągnięcia, bardzo prosimy o zgłaszanie poprawek do autorki lub redaktora kursu. Dziękujmy za konstruktywną współpracę.