cOAlition S opracowuje w ramach swojego Planu S kilka strategii zachęcających wydawców czasopism naukowych do przejścia od modelu biznesowego subskrypcyjnego do pełnego i natychmiastowego otwartego dostępu (OA). Chodzi o taki model, w którym pobierane są opłaty za świadczenie usług wydawniczych a nie opłaty za czytanie artykułów. W ramach tego modelu wszystkie opublikowane artykuły naukowe mogły by być swobodnie dostępne, czytane i zmieniane. Chodzi także o to, by uniknąć podwójnych opłat za publikowanie artykułów w czasopismach i za subskrybowanie baz danych przez biblioteki. Obie pozycje są opłacane z pieniędzy publicznych i przysparzają zysku tylko wydawcom, w żadnym razie naukowcom.

Ponieważ do Koalicji należą najważniejsze instytucje dotujące badania w Europie, wydawcy muszą się z nią liczyć i powoli podejmują działania transformacyjne. Warunki, jakie muszą spełnić ich czasopisma, opisuje Koalicja.

Działania Koalicji od początku wspiera Komisja Europejska, dla której otwarta nauka jest priorytetem mającym wesprzeć innowacyjność Europy.