Pod koniec zeszłego roku Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu otrzymała wsparcie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) na wyjazd szkoleniowy (kwiecień 2020 r.) do Göttingen Centre for Digital Humanities, by realizować projekt zatytułowany: Europejska Humanistyka Cyfrowa – niemieckie rozwiązania inspiracją dla polskiej nauki.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) oraz Georg-August University Göttingen należą do europejskiego projektu DARIAH-EU, który wspiera humanistów w realizacji cyfrowych projektów badawczych. Getynga słynie z konkretnych osiągnięć na tym polu, o czym bibliotekarze z Torunia przekonali się w latach 2003-2005, kiedy budowali swoją bibliotekę cyfrową (KPBC) a także teraz analizując projekty realizowane w Getyndze przez nowe Centrum Humanistyki Cyfrowej.

Biblioteka Uniwersytecka w Getyndze zawsze chętnie wspierała Toruń prezentując swoje osiągnięcia technologiczne: pracownie digitalizacji, metodologię oraz procedury cyfryzacyjne a także interesujące projekty. Dzięki temu łatwiej było polskim bibliotekarzom rozwiązywać trudne problemy i przygotowywać własne przedsięwzięcia. Dziś – także dzięki współpracy międzynarodowej – UMK jest jednym z wiodących centrów digitalizacji w Polsce, ma zaplecze technologiczne, bibliotekę cyfrową, repozytorium publikacji, pracownię digitalizacji, ale potrzebuje innowacji oraz merytorycznego wsparcia, by się rozwinąć w nowym obszarze humanistyk cyfrowej czyli wspierania naukowców w wykorzystywaniu nowych technologii do badań humanistycznych. Bibliotekarze akademiccy uważają, że mogą być pomocni w tym zakresie.

UMK działając w DARIAH-PL zamierza wykorzystać zdobytą wiedzę do zbudowania zaplecza dla podobnego ośrodka humanistyki cyfrowej w Toruniu. Pracownicy i badacze UMK już realizują bardzo interesujące projekty badawcze z tego obszaru (https://www.bu.umk.pl/projekty-humanistyki-cyfrowej-na-umk), dla których coraz częściej konieczne jest zastosowanie technologicznych, nowoczesnych rozwiązań czy to bazodanowych, czy zastosowania technologii wizualizacyjnych, nowego podejścia do archiwizacji i upowszechniania surowych danych badawczych, technologii prezencyjnych dla wyników badań lub zastosowania tomografii komputerowej w konserwatorstwie.

Grupa naukowców, bibliotekarzy i informatyków spędzi w Centrum w Getyndze kilka dni dyskutując na wybrane przez siebie tematy, które mogą zainspirować ich do działania. Mamy nadzieję, że pomoże to w zrozumieniu natury badań opartych o nowe technologie i pokaże nowe interesujące ścieżki eksploracji.

Informację nadesłał: Grzegorz Szturo