Fundacja Wikimedia Polska będzie koordynowała i organizowała w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji 2020 kilka wydarzeń na koniec marca:

2.03.2020 – Wykład o Wikipedii i jej projektach, otwarte licencje i pierwsze kroki edycyjne. Pytania i Odpowiedzi. Uniwersytet w Białymstoku – dla pracowników naukowych.

2.03.2020 „Wikipedia i jej projekty siostrzane jako narzędzia pracy akademickiej i promocji jej rezultatów” [Cząstkowe tematy: 1,5 h Wprowadzenie do Wikipedii: historia, idea, zasady oraz liczne niespodzianki w życiu wikipedysty i jak je traktować. Pierwsze kroki edycyjne. Pytania i Odpowiedzi. 1,5 h – Wprowadzenie do wolnych licencji na przykładzie źródeł historiograficznych. Wikimedia Commons a źródła i Wikipedii. Pytania i Odpowiedzi.] – dla pracowników akademickich Wydz. Historii UW.

4.03.2020 –  'Wiki(m)pedia i jej projekty. Narzędzia i inspiracje dla bibliografa-edytora.” Wykład i wiki-warsztat. Spotkanie Bibliografów Województwa Małopolskiego.  Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Małopolska Biblioteka Cyfrowa, Kraków – dla bibliografów 

19.03 2020 – „Zróbmy razem największy projekt społeczny świata!” prezentacja o Wikipedii i jej projektach, gdzie szukać wolnych zasobów edukacyjnych. Edytowanie – pierwsze kroki, warsztat. Polska szkoła w czeskim Cieszynie – dla uczniów 13-15 lat i ich nauczycieli   

20.03 2020 –  „Kto to robi, jak i dlaczego?”  Prezentacja Wikipedii i jej projektów, możliwości, niespodzianek, jakie może napotkać edytor – Dzień Inspiracji, polska szkoła w czeskim Cieszynie – dla uczniów 13-15 lat i ich nauczycieli.

20.03 2020 – „Wikipedia i my. Jak powstaje największa światowa encyklopedia”  – wykład o Wikipedii, wiki-warsztat (pierwsze kroki). Pytania i Odpowiedzi dot. otwartych licencji, Wikimedia Commons, otwartych zasobów. Centrum Kultury i Rekreacji, Cieszyn – dla seniorów.

Wszystko to są zamknięte spotkania, jeśli ktoś chce dołączyć, to wcześniej należy się skontaktować z daną uczelnią /instytucją.

Nadesłała: Klara Sielicka-Baryłka <klara.sielicka@wikimedia.pl>: