Otwieranie danych badawczych i budowa European Open Science Cloud – to tematy, które poruszyła Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu podczas 50. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreślała, że otwarte dane to zasoby, które mogą służyć innowacjom oraz wprowadzaniu na rynek nowych rozwiązań. Możliwość wykorzystania danych będzie wspomagana przez infrastrukturę European Open Science Cloud, która ma zapewnić naukowcom bezpieczną i zaufaną przestrzeń do przechowywania i udostępniania danych badawczych.