W poniedziałek 21 października rozpoczyna się międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki. Polska jak co roku od 2010 bierze udział w tym wydarzeniu. Koordynatorem wydarzenia jest Koalicja Otwartej Edukacji (KOED).

Największe instytucje naukowe kraju przygotowały ponad 30 różnego typu wydarzeń od warsztatów, seminariów po akcje plakatowe, kampanie informacyjne, szkolenia, pokazy, debaty i inne.

Celem tych działań jest promocja idei otwartości w nauce, otwierania zasobów (publikacji, danych badawczych, konferencji, materiałów edukacyjnych i innych)a co za tym idzie sprzyjanie innowacjom i poprawienia jakości życia ludzi na ziemi, którzy z efektów badań naukowych korzystają. Tematem tygodnia jest:

Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy.

Koalicja Otwartej Edukacji (Żaneta Szerksznis z Biblioteki UAM) relacjonuje wszystkie nasze wydarzenia na międzynarodowych stronach Open Access Week.

SPARC Europe

Światowe wydarzenia koordynuje organizacja non-profit SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), a w Europie jej odgałęzienie. Polskimi członkami tej organizacji są: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu i Biblioteka Politechniki Gdańskiej.

Zachęcamy wszystkich do udziału w wydarzeniach oraz do włączenia się w działania na rzecz otwartości w nauce i edukacji. Otwarty i wolny internet oraz jego zasoby są naszym wspólnym dobrem i zmieniają świat.

Bożena Bednarek-Michalska, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 19 października 2019.