Fundacja Nowoczesna Polska ma zaszczyt ogłosić otwarty nabór na prelegentów do VIII międzynarodowej konferencji CopyCamp. Konferencja odbędzie się w 4 grudnia w „Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych” w Warszawie. W tym roku będziemy rozmawiać o domenie publicznej jako miejscu spotkań i współpracy wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego. Domena publiczna przyczynia się do aktywnego uczestniczenia w rozwoju kultury przez wszystkich, na równych zasadach i z poszanowaniem potrzeb każdego – autorów i ich publiczności. W ramach dyskusji o kształcie i przyszłości prawa autorskiego potrzebujemy zrównoważonej debaty o tym, jak dobrze zorganizować tę współpracę.

Udział w wydarzeniu jest otwarty dla wszystkich i nieodpłatny.

Otwarty nabór na prelegentów

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień odnoszących się w sposób praktyczny do pytań o to, jak zachować domenę publiczną, jak ją rozwijać, jak czerpać z niej we współpracy z innymi i z poszanowaniem ich potrzeb.

Streszczenia nie dłuższe niż 1800 znaków prosimy przesyłać do dnia 20 października 2019 r., za pośrednictwem formularza https://copycamp.pl/contact/register-speaker/

Uwaga: prezentacje mogą trwać do 10 minut.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Jednocześnie, organizatorzy nie mają możliwości pokrycia wydatków prelegentów związanych z udziałem w konferencji ani zapłaty im wynagrodzenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: krzysztof.siewicz@nowoczesnapolska.org.pl.