Komisja Europejska opublikowała dwa raporty analizujące korzyści finansowych wynikających z upowszechniania danych badawczych w formule FAIR, które zostały opracowane dla Komisji przez PricewaterhouseCoopers.

Przy zastosowaniu metodologii ilościowej i bardzo konserwatywnych założeniach analiza pokazuje, że minimalny koszt dla UE wynosi 10,2 mld EUR rocznie, który wzrośnie z biegiem lat, jeśli nie podejmiemy działań.

Raporty są przeznaczone przede wszystkim dla decydentów i organizacji finansujących badania, które już zaczęły inwestować we wdrażanie zasad FAIR.