Tegoroczny program grantowy fundacji Europeana,  kierowany do ekspertów i badaczy zajmujących się cyfrowym dziedzictwem kulturowym, organizowany jest pod hasłem „Digital Cultural Heritage for Open Science”. Wnioski grantowe powinny uwzględniać aktualne europejskie debaty na temat otwartej nauki oraz strategie i programy Unii Europejskiej dotyczące dziedzictwa kulturowego. Proponowany zakres tematów to m.in. standardy FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) i LOUD (Linked Open Usable Data) czy kwestie związane z prawem autorskim. Wnioski składać można do 31 października 2019 r.