4 października 2019 r. odbędzie się w Białowieży konferencja dotycząca projektu „E-Puszcza. Podlaskie repozytorium przyrodniczych danych naukowych” organizowana przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Politechnikę Białostocką. W programie znalazły się m.in. wystąpienia na temat digitalizacji zasobów, otwierania danych badawczych czy włączania obywateli w proces pozyskiwania wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych. Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji znajdują się na stronie Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauki w Białowieży.