Do cOAlition S przystąpiła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). To pierwsza wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych wdrażająca Plan S, którego celem jest zapewnienie otwartego udostępniania publikacji naukowych od stycznia 2021 roku. Dr Soumya Swaminathan, pełniąca funkcję Głównego Naukowca WHO, wyraziła przekonanie, że przystąpienie do koalicji to ważny krok w kierunku powszechnego, bezpłatnego dostępu do wyników badań naukowych z zakresu medycyny, zgodny z misją i aktualną strategią organizacji. „WHO broni prawa wszystkich osób do dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, a nasze wsparcie dla otwartego dostępu do badań medycznych, które leżą u podstaw tej opieki, idzie w parze z tym zaangażowaniem” – czytamy w informacji zamieszczonej na stronie cOAlition S.