12 września Parlament Europejski głosował będzie nad dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Proponowane zapisy zagrażają podstawowym swobodom obywatelskim, ograniczają rozwój edukacji, nauki, biznesu i kultury . Włącz się w debatę choćby po to, by Internet nadal był dla nas otwarty i przyjazny.  Więcej szczegółów na stronie kampanii Centrum Cyfrowego.