W dniu 4 września 2018 r. 11 narodowych organizacji finansujących badania (wśród nich jest polski fundator Narodowe Centrum Nauki), przy wsparciu Komisji Europejskiej, w tym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), ogłosiło uruchomienie inicjatywy cOAlition S, mającej na celu doprowadzenie do pełnego i natychmiastowego otwartego dostępu do publikacji naukowych. Koalicję zbudowano dookoła Planu S, który składa się z jednego celu i 10 zasad. Poczytaj o tym na stronie inicjatywy.