„Kultura a rozwój” to pierwszy podręcznik do ekonomii kultury napisany z polskiej perspektywy. Powstał pod redakcją prof. Jerzego Hausnera, prof. Jacka Purchli i prof. Anny Karwińskiej z myślą o słuchaczach kierunków nauk społecznych oraz osób pracujących w sektorze kultury. Jest udostępniony na licencji CC BY-NC- SA, co świadczy o tym, że świadomość wśród donatorów rośnie i publiczne pieniądze są coraz lepiej wydatkowane.