Amerykański Kongres przyjął projekt ustawy FY 2014 Omnibus Appropriations Bill, która nakłada na szereg instytucji obowiązek publikowania w AO wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych nie później niż 12 miesięcy od opublikowania ich w czasopismach recenzowanych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie SPARC.