Właśnie ukazała się antologia zatytułowana „Opening Science – The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing”, w której znajdują się najnowsze przemyślenia znanych ekspertów w tej dziedziny i dane związane z otwartą nauką. Redaktorami tej antologii są Sönke Bartling z niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu i Sascha Friesike z Instytutu Aleksandra von Humboldta w Berlinie. W antologii mamy następujące rozdziały:

 1. Towards Another Scientific Revolution
 2. Open Science: One Term, Five Schools of Thought
 3. Excellence by Nonsense: The Competition for Publications in Modern Science
 4. Science Caught Flat-footed: How Academia Struggles with Open Science Communication
 5. Open Science and the Three Cultures: Expanding Open Science to All Domains of Knowledge Creation
 6. (Micro)blogging Science? Notes on Potentials and Constraints of New Forms of Scholarly Communication
 7. Academia Goes Facebook? The Potential of Social Network Sites in the Scholarly Realm
 8. Reference Management
 9. Open Access: A State of the Art
 10. Novel Scholarly Journal Concepts
 11. The Public Knowledge Project: Open Source Tools for Open Access to Scholarly Communication
 12. Altmetrics and Other Novel Measures for Scientific Impact
 13. Dynamic Publication Formats and Collaborative Authoring
 14. Open Research Data: From Vision to Practice
 15. Intellectual Property and Computational Science
 16. Research Funding in Open Science
 17. Open Innovation and Crowdsourcing in the Sciences
 18. The Social Factor of Open Science
 19. Creative Commons Licences
 20. Organizing Collaboration on Scientific Publications: From Email Lists to Cloud Services
 21. Unique Identifiers for Researchers
 22. Challenges of Open Data in Medical Research
 23. On the Sociology of Science 2.0
 24. How this book was created using collaborative authoring and cloud tools
 25. This book about novel publishing and collaboration methods of scholarly knowledge
 26. Making data citeable: DataCite

Książka jest opublikowana przez Springera na licencji CC BY-NC. Można ja pobrać za darmo w różnych formatach lub kupić w twardej oprawie.