Zgłoś imprezę na Tydzień Otwartej Nauki

Open in Action – Koalicja Otwartej Edukacji rozpoczyna przygotowania do polskich obchodów Tygodnia Otwartej Nauki

Od 24 do 30 października będą trwały obchody Open Access Week, międzynarodowego wydarzania znanego w Polsce pod nazwą Tydzień Otwartej Nauki. W tych dniach na całym świecie odbywają się wydarzenia promujące otwarty dostęp do treści naukowych (Open Access), organizowane przez instytucje akademickie, biblioteki, ale także przez naukowców czy studentów. Koalicja Otwartej Nauki, która jest koordynatorem polskich obchodów zachęca do organizacji i zgłaszania wydarzeń, które wspierają rozwój otwartego dostępu.

Hasłem przewodnim tegorocznej, 9 już edycji jest „Open in Action”. Intencją organizacji SPARC, inicjatora wydarzenia jest zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty. Ma to docelowo zachęcić innych i doprowadzić do upowszechnienia tej praktyki. Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować równych interesariuszy: wydawców, bibliotekarzy, Instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), która w tym roku koordynuje obchody Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce zachęca wszystkie instytucje w Polsce, nie tylko naukowe, do przyłączenia się do obchodów i zgłoszenia organizowanych wydarzeń. Mogą to być seminaria, wykłady, sesje posterowe, premiery wydawnictw promujących otwarty dostęp, ale także inicjatywy realizowane w internecie takie jak wywiady, nagrania, webinaria, konkursy. Forma wydarzenia jest dowolna, jedynym warunkiem jest edukowanie na temat otwartego dostępu. Przykłady można znaleźć na stronie oficjalnej Tygodnia Otwartej Nauki: http://www.openaccessweek.org/, gdzie zgłaszane są działania z całego świata inspirujące innych do podejmowania nowych.

Materiały promocyjne opracowane  przez bibliotekarzy z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:

Film promocyjny w YouTube (movie)

Patronem Tygodnia jest MNiSW.

http://www.nauka.gov.pl/g/glowny/front/logo-mnisw-pl.png

Previous postOAW - Open in Action Next postOtwieranie danych publicznych - konsultacje rządowe