Wczoraj został ogłoszony temat przewodni Open Access Week 2016. Tym razem zwiera się on w haśle: “Open in Action”. Intencją organizatorów jest zachęcenie wszystkich do podejmowania działań wpierających otwartość w tym umieszczania swoich prac w otwartym dostępie. Open Access Week będzie miał miejsce 24-30 października. Więcej informacji dostępnych jest na stronie SPARC:
http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/theme-of-2016-international-open-access-week-to-be-open-in-action.

Czas zatem zacząć myśleć o naszych polskich inicjatywach, które wpiszą się w tegoroczne obchody, a także o łączeniu wysiłku i skoordynowanej akcji informacyjnej do środowiska akademickiego.