4 i 5 kwietnia 2016 odbyła się w Amsterdamie konferencja związana z prezydencją holenderską na temat Open Science (Otwartej Nauki).  W wyniku konferencji powstał dokument Call for Action, który odzwierciedla aktualny stan otwartej nauki w Europie.