Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do konsultacji Programu Otwierania Danych Publicznych.  Realizuje kolejną inicjatywę w obszarze otwierania danych publicznych. 16 czerwca br. wchodzi w życie ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu. Ministerstwo przygotowało Program Otwierania Danych Publicznych, który będzie wspierać pełniejsze wykorzystywanie potencjału danych publicznych i chce go konsultować.

Program Otwierania Danych Publicznych przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji jest odpowiedzią na te potrzeby i ma służyć pełniejszemu wykorzystaniu potencjału informacji gromadzonych przez administrację. W Programie zostały wykorzystane wyniki ankiety, o których wypełnienie proszono zainteresowane strony w kwietniu 2016 roku. Na uwagi oczekuje się  do 16.06.2016 r. pod adresem: Otwartedane@mc.gov.pl.