We wtorek 9 czerwca 2015 o godzinie 11:00 odbędzie się webinarium dotyczące Pilotażu otwartych danych badawczych w programie Horyzont 2020. W ramach Pilotażu wszystkie dane naukowe zgromadzone podczas badań sfinansowanych z wybranych obszarów programu Horyzont 2020 będą udostępniane w sposób otwarty, tak by wszyscy zainteresowani mogli z nich korzystać. Podczas webinarium omówione zostaną zasady obowiązujące w Pilotażu – kto jest zobowiązany do udostępniania danych i w jakich sytuacjach, kiedy można zrezygnować z udziału w Pilotażu (opt-out), kto może do niego dołączyć (opt-in).

Będzie się też można dowiedzieć, jakie wsparcie oferują projekty OpenAIRE i FOSTER naukowcom, którzy chcą udostępnić swoje dane, oraz zaprezentowane zostanie Zenodo – ogólnoeuropejskie repozytorium publikacji i danych naukowych.

Webinarium jest przeznaczone dla naukowców, koordynatorów projektów naukowych oraz dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych. Poprowadzą je wspólnie Martin Donnelly z Digital Curation Centre (Wielka Brytania) i z projektu FOSTER, Elly Dijk i Marjan Grootveld z Data Archiving and Networked Services (Holandia), oraz Lars Holm Nielsen z CERN (Szwajcaria). Webinarium odbywa się w ramach projektu OpenAIRE 2020 i jest bezpłatne; szczegóły są dostępne na portalu OpenAIRE: https://www.openaire.eu/news/the-horizon-2020-open-research-data-pilot-and-the-zenodo-data-repository-an-openaire-webinar. Osoby zainteresowane mogą się rejestrować przez formularz zgłoszeniowy.

W Polsce informacji na temat Pilotażu otwartych danych badawczych udziela Krajowe Biuro Otwartego Dostępu (National Open Access Desk). Działa ono w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) i prowadzone jest przez ICM UW (openaire@icm.edu.pl). Udziela pomocy naukowcom, którzy korzystają z funduszy Horyzontu 2020 i potrzebują wsparcia w zakresie otwartego udostępniania publikacji lub danych badawczych w sposób zgodny z wymogami KE.