SPARC ogłosił już temat międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki (Open Access Week), który odbywał się będzie między 19 a 25 października 2015. Temat brzmi: Otwórz się na współpracę! KOED, jak co roku, będzie koordynował polskie wydarzenia.