We wtorek 9 czerwca 2015 o godzinie 11:00 odbędzie się webinarium dotyczące Pilotażu otwartych danych badawczych w programie Horyzont 2020. W ramach Pilotażu wszystkie dane naukowe zgromadzone podczas badań sfinansowanych z wybranych obszarów programu Horyzont 2020 będą udostępniane w sposób otwarty, tak by wszyscy zainteresowani mogli z nich korzystać. Podczas webinarium omówione zostaną zasady obowiązujące w Pilotażu – kto jest zobowiązany do udostępniania danych i w jakich sytuacjach,...