Platforma Otwartej Nauki (ICM UW) serdecznie zaprasza naukowców i doktorantów do uczestnictwa w warsztatach zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management; RDM), które odbędą się w poniedziałek 22 czerwca 2015 w godzinach 10:30-16:00 w Warszawie (ICM UW, ul. Prosta 69, V p.). Warsztaty poprowadzi Kevin Ashley, dyrektor Digital Curation Centre (DCC) – brytyjskiego centrum kompetencji w zarządzaniu informacją cyfrową, które prowadzi działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania danymi badawczymi dla całej brytyjskiej społeczności akademickiej. Kevin Ashley był również niedawno gościem organizowanej przez PON konferencji Open Research Data: Implications for Science and Society.

W czasie warsztatów omówione zostaną następujące tematy:

  •  Korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
  •  Jak przygotować Plan zarządzania danymi (Data Management Plan; DMP)?
  •  Kwestie prawne związane z danymi badawczymi i z ich licencjonowaniem
  •  Jak wybrać i przygotować dane do udostępnienia?
  •  Wymagania instytucji finansujących badania, w tym Pilotaż otwartych danych badawczych w programie Horyzont 2020

Warsztaty będą się składać zarówno z zajęć teoretycznych, jak i z ćwiczeń praktycznych.  Prowadzone będą w języku angielskim.

Warsztaty są przeznaczone dla aktywnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki i na różnych szczeblach kariery naukowej. Mogą w nich wziąć udział również osoby, które wspierają innych badaczy w obróbce i analizie danych naukowych (np. członków zespołów informatycznych w jednostkach naukowych). Uczestnicy poproszeni zostaną o przyniesienie własnych danych badawczych, z których będą korzystać w trakcie ćwiczeń praktycznych.

Rejestracja odbywa się przez formularz zgłoszeniowy. Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.