ICM stworzył forum dla użytkowników systemu repozytoryjnego DSpace. Celem powstania Polskiego Forum Użytkowników DSpace była potrzeba wymiany informacji między użytkownikami i wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z oprogramowaniem DSpace, jego instalacją i konfiguracją. Tylko zarejestrowani użytkownicy mają możliwość tworzenia nowych tematów oraz umieszczania komentarzy do już istniejących. Więcej informacji o zasadach można znaleźć w Regulaminie Forum. Aby w pełni korzystać z Forum, należy się zarejestrować, do czego zachęcamy.