Prawie 60 pracowników NCN uczestniczyło na początku maja w szkoleniach „Otwarty dostęp i polityka otwartości w instytucji finansującej badania”. Zrealizowano je dzięki współpracy Centrum Cyfrowego, ICM UW oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Coraz wyraźniej widać, że zmierzamy do szerokiego stosowania modeli otwartych w polskiej nauce. Dostrzegają to również władze Narodowego Centrum Nauki, które zaprosiły ekspertów z Centrum Cyfrowego i Platformy Otwartej Nauki (ICM UW) do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla pracowników Centrum.

 

W czterech sesjach zaprezentowaliśmy po dwa bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony był różnym modelom otwartego dostępu stosowanym na świecie i w Polsce. Drugi dotyczył kwestii prawnych, w tym i aspektów wprowadzenia zobowiązania do otwartego udostępniania publikacji naukowych.

 

Dużo zainteresowania wzbudziła tzw. zielona droga otwartego dostępu, czyli model repozytoryjny, który jest bezpłatny dla autorów i nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów na rzecz wydawców za udostępnienie publikacji w otwartym dostępie.

 

Dla dyrektora NCN temat również wydaje się ciekawy, co potwierdza w wywiadzie dla Platformy Nauki:

 

 

 

Sposób, w jaki NCN odniesie się do otwartości będzie miał bardzo duży wpływ na polską naukę. Jako największa polska agencja finansująca badania, Centrum może wskazywać dobre standardy. Szkolenia dały szansę jego pracownikom na kontynuację dyskusji na temat otwartego dostępu w nauce.

 

Szkolenia były możliwe dzięki wsparciu z projektu FOSTER.

FOSTER_logo_final