Czym są otwarte zasoby edukacyjne? Jak mogą (i po co) zmieniać edukację na uczelniach wyższych? Jak wykorzystać do tego zasoby legalnie udostępniane w internecie? Gdzie ich szukać?

lang_OER_logo

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza nauczycieli akademickich na cykl webinariów poświęconych otwartym zasobom edukacyjnym w kontekście specyfiki ich pracy. Cykl jest realizowany we współpracy z realizatorami międzynarodowego projektu LangOER   finansowanego przez Komisję Europejską.

Spotkamy się (internetowo) pięć razy: 11 (poniedziałek), 12 (wtorek), 13 (środa), 19 (wtorek) oraz 25 (poniedziałek) maja. Za każdym razem w tych samych godzinach 17-18.30.

11 maja (godz. 17-18.30): Czy otwartość się opłaca?

Prowadzenie dr Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska

Czym jest otwartość? Jakie korzyści wiążą się z wyborem modelu otwartościowego w nauczaniu, a co nadal pozostaje wyzwaniem? W otwierającym webinarium naszego cyklu Alek Tarkowski przedstawi możliwe scenariusze korzystania z otwartości w edukacji i nauce.

12 maja (godz. 17-18.30): Prawo autorskie a dzielenie się materiałami edukacyjnymi w sieci, czyli o licencjach Creative Commons.

Prowadzenie: Kamil Śliwowski

Czym są licencje CC i jakie mają zastosowanie? Kamil Śliwowski bezboleśnie przeprowadzi uczestników drugiego webinarium przez podstawy prawa autorskiego oraz praktyczne aspekty używania licencji Creative Commons.

13 maja (godz. 17-18.30): Efektywne wyszukiwanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Prowadzenie: Karolina Grodecka

Jak uatrakcyjnić wykład, prezentując ciekawy film bez konieczności jego samodzielnego nakręcenia? Otwarte Zasoby Edukacyjne są rozwiązaniem. Celem trzeciego webinarium jest zdobycie umiejętności wyszukiwania oraz selekcji otwartych zasobów online przydatnych dla nauczanego przedmiotu.

W rezultacie szkolenia uczestnicy będą:

 • znali najpopularniejsze wyszukiwarki OZE,
 • znali serwisy i repozytoria OZE na poziomie akadmickim,
 • potrafili efektywnie wyszukiwać różne rodzaje OZE (grafika, wideo, audio, podręczniki, animacje, etc.) za pomocą narzędzia online,
 • potrafili wyszukiwać OZE na potrzeby prowadzenia zajęć i innych działań akademickich.

19 maja (godz. 17-18.30): Adaptowanie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Kwestie prawne i praktyczne

Prowadzenie: Karolina Grodecka

W zależności od licencji wybranej dla OZE przez autora każdy może używać, kopiować, zmieniać i dystrybuować te zasoby. Pozwala to nauczycielom, autorom kursów i zajęć uniknąć trudnego i czasochłonnego przygotowywania zasobów. Celem webinaru jest zdobycie umiejętności dostosowywania otwartych zasobów edukacyjnych do własnego kontekstu i potrzeb wynikających ze specyfiki nauczanego przedmiotu.

W rezultacie webinaru uczestnicy będą:

 • rozumieli różnicę między wykorzystaniem OZE i zasobów objętych tradycyjnym prawem autorskim,
 • potrafili korzystywać z OZE zgodnie z warunkami licencji,
 • znali sposoby efektywnej lokalizacji otwartych treści,
 • znali serwisy do publikacji własnych materiałów w sieci w otwarty sposób.

25 maja (godz. 17-18.30): Podczas ostatniego webinarium Anna Stokowska omówi razem z uczestnikami realizowane przez nich pomiędzy kolejnymi webinariami zadania. Będzie to także czas na dyskusję na temat tego, jak nauczyciele akademiccy mogą konkretnie wykorzystywać otwarte zasoby i czy widzą w nich rozwiązanie dla swoich dydaktycznych wyzwań.

Prowadzący:

 • dr Alek Tarkowski jest dyrektorem Centrum Cyfrowego, kieruje projektami dotyczącymi reformy prawa i polityk publicznych (policy). Doktor socjologii. Współzałożyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska, pełni też rolę European Policy Fellow dla amerykańskiej organizacji Creative Commons, prowadzący projekt „OER Policies for Europe”. Współzałożyciel, a obecnie także przewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji. Członek komitetu kierującego Open Policy Network oraz rady europejskiego stowarzyszenia Communia. Członek Rady do spraw Cyfryzacji, ciała doradczego Ministra Administracji i Cyfryzacji – w jej ramach przewodzi grupie roboczej ds. ekompetencji. Współtwórca projektu „Kultura 2.0″. Od 15 lat zajmuje się badaniem społecznego i kulturowego wpływu technologii cyfrowych, a od 10 lat popularyzacją w Polsce otwartych modeli produkcji i udostępniania treści z wykorzystaniem internetu.
 • Kamil Śliwowski jest animatorem i trenerem edukacji medialnej. Prowadzi działania dotyczące otwartej edukacji. Ekspert zewnętrzny Centrum Cyfrowego. Zaangażowany w projekt Creative Commons Polska. Współpracuje z Koalicją Otwartej Edukacji (w której jest członkiem Prezydium Koalicji). Netoholik. Prowadzi bloga o otwartych zasobach otwartezasoby.pl oraz nowych technologiach w służbie organizacji pozarządowych Problematyka.org.
 • Karolina Grodecka jest metodykiem e-learningu w Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od pięciu lat roku zajmuje się rozwijaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych w AGH i szkoleniem z tej problematyki pracowników naukowo-dydaktycznych. W 2010 roku była zaangażowana w uruchomienie Open AGH – pierwszego repozytorium OZE na poziomie akademickim. Od 2013 roku koordynuje projekt opracowania otwartych e-podręczników dla inżynierów Open AGH e-podręczniki. Od 2010 r. przedstawicielka AGH w Koalicji Otwartej Edukacji, w której w latach 2013-2014 należała do Prezydium Rady. Autorka publikacji i kursów nt OZE dla nauczycieli.
 • Anna Stokowska w Centrum Cyfrowym zajmuje się otwartością w edukacji. Absolwentka socjologii i historii sztuki w ramach MISH UW, a także Centre for Social Studies i Szkoły Nauk Społecznych PAN. Stypendystka Central European University w Budapeszcie. Koordynowała projekty edukacyjne w Centrum Edukacji Obywatelskiej, była ekspertką przy badaniach społecznych realizowanych przez Instytut Spraw Publicznych, a w Fundacji Batorego zajmowała się konfliktem interesów w administracji publicznej. Była mentorką w kursach e-learningowych dla nauczycieli oraz ekspertem metodycznym w programie Szkoła z Klasą 2.0. Autorka materiałów edukacyjnych na temat nowych technologii oraz roli gier w edukacji.

Osoby, które wezmą udział w całym cyklu oraz zrealizują zadania pomiędzy webinariami, otrzymają certyfikat.

UWAGA! Realizatorzy projektu LangOER w związku z odbywającymi się w kilku krajach cyklami webinariów o Otwartych Zasobach Edukacyjnych organizują konkurs, w którym główną nagroda jest 1000 Euro! Polega on na wykonaniu 5 zadań. O szczegółach będziemy informować osoby, które zapiszą się na nasz cykl webinariów.

Formularz zapisów: http://bit.ly/1ySHBJT

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś kolegów i koleżanki ze swojej uczelni: http://on.fb.me/1HvEfya

Cykl odbywa się w ramach projektu Komisji Europejskiej „LangOER”.