Czym są otwarte zasoby edukacyjne? Jak mogą (i po co) zmieniać edukację na uczelniach wyższych? Jak wykorzystać do tego zasoby legalnie udostępniane w internecie? Gdzie ich szukać? Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza nauczycieli akademickich na cykl webinariów poświęconych otwartym zasobom edukacyjnym w kontekście specyfiki ich pracy. Cykl jest realizowany we współpracy z realizatorami międzynarodowego projektu LangOER   finansowanego przez Komisję Europejską. Spotkamy się (internetowo) pięć razy: 11...