Zachęcamy do lektury najnowszego opracowania na temat rozwoju modeli open access w publikowaniu naukowym wobec modeli subskrypcyjnych.  Opracowanie powstało w Instytucie Maxa Plancka w Monachium, jednym z wiodących ośrodków naukowych Europy.

Oto dane bibliograficzne: Schimmer, R., Geschuhn, K. K., & Vogler, A. (2015). Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open access. doi:10.17617/1.3. Cite as: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0026-C274-7.

Najciekawsze są zestawienia kosztów, jakie ponoszą dziś kraje europejskie za model subskrypcyjny z tym, ile mogłyby wydawać, gdyby przyjęły model płatności za artykuł publikowany w dowolnym czasopiśmie, ale w modelu open access. Oszczędności w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania byłyby duże. Czytaj na stronie 8 opracowania.